Terén a mapa očima Zdeňka Lenharta

Prostor ve výšce 270-440 m je daleko náročnější, než se na první pohled zdá. Asi 30% plochy zabírá souvislá vrcholová rovina, 30% jsou strmé okrajové svahy a zbytek je mírně kopcovatý. Základní terén je poměrně hrubý a jednoduchý, ale ve svazích je zpestřen množstvím starých malých lomů, systémem rýh a úvozů po dávných cestách a erozními stržemi potoků. Velmi četná jsou prameniště s drobnými bažinkami a kališti, a skoro u každého kaliště je posed. Na náhorní rovině jsou rozsáhlé oblasti bez cest. V kombinci s bažinkami a přírodním charakterem porostů to silně připomíná Skandinávii, jen místo losů jsou zde divoká prasata.  Melioračních příkopů je poměrně málo a jsou málo nápadné, do mapy jsme je však dávali. Stejným symbolem jsme nakreslili i několik klikatých zákopů. Zbytky jednotlivých okopů jsou velmi časté, ale příliš malé a nezřetelné, v mapě až na výjimky nejsou. Kamení a skály zde nenajdete vůbec.

Porosty jsou smíšené (buk, dub, smrk, jedle, borovice, bříza),  jen velmi málo je jednolitých kultur, pasek, hustníků. Naopak hojné jsou chaoticky působící houštiny, jak náletové, tak záměrně vysazované do „vyhoblovaných“ světlin v prořídlém vzrostlém lese. Zbylé vysoké a často i mohutné stromy vyčnívají, ale je jich příliš mnoho, do mapy jsme je dávali jen někdy jako bílé flíčky a zcela výjimečně jako zelené kroužky. Na bílé flíčky moc nespoléhejte, ani zdaleka nezachycují všechy výrazné stromy (už vůbec ne v bílém lese) a naopak někdy jde jen o čistá místa v hustníku. Značku podrostu jsme používali nejen pro trávu a ostružiny, ale i pro popadané stromy a větve a zbytky pro probírce mlází. Oplocenek je dost a mají většinou nepravidelné tvary. Nadstandardně hustá je síť lesních silniček. Asfaltové silničky jsme kreslili značkou silnice. Na severním okraji prostoru jsou oblasti zajímavě přetvořené povrchovou těžbou zeminy a kamení, někdy až tak složité, že nezbylo než použít hnědé tečkování. Dostanou se tam ovšem jen nejdelší tratě při klasice.

Shrnuto: hustníkový chaos skoro všude, častá bahniště, hodně trávy a místy i ostružin. Vyplatí se střídat a kombinovat azimuty s jemným čtení mapy, zejména na rovině bez cest.

Mapováno a kresleno podle ISOM 2000.

Zajímavosti:
V jižní části prostoru přírodní památka s názvem V Kalužích (http://viditelny-macek.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=70929).
Uprostřed prostoru zbytky hrádku Přerovec  (http://www.hrady.cz/?OID=616).
Asfaltové cyklostezky, kaplička, tři altánky, řada posezení, několik informačních tabulí Lesů ČR.