Rozpis

Rozpis

Sobota 9. 9. 2017
Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A, žebříček B-Morava, oblastní žebříček (2. PKŽ MSK, 1. HŽP HO), klasická trať

Neděle 10. 9. 2017
Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A, žebříček B-Morava, krátká trať

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce OB
Pořádající subjekt: Orientačního Běh Opava (AOP)
Datum konání: 9.9.2017 a 10.9.2017
Centrum: Pustá Polom, 49.8600594N, 18.0070819E
Typ závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati (9.9.2017) a na krátké trati (10.9.2017) s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem. Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu. Závod celostátního žebříčku Ranking, koeficient 1,06.
Prezentace:
Pátek 8.9. 19:00 – 22:00 hod, Pustá Polom Základní škola
Sobota 9.9. 8:30 – 11:00 hod, centrum závodu
Neděle 10.9. 8:30 – 9:00 hod, centrum závodu
Parkování: Na vyhrazeném místě do 700m od centra, podle pokynů pořadatelů.

Kategorie: 

Kategorie Sobota Neděle
D21E, D21A, D21B,  H21E, H21A, H21B 200,- 170,-
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A 200,- 170,-
D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B 180,- 160,-
H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B 180,- 160,-
D60B, D65B, D70B, D75B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B 130,- 120,-
D14B, H14B 100,- 100,-
D10N, D10C, D12C, H10N, H10C, H12C 40,-
HDR, D14C, H14C 50,-
D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C 100,-
H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C 100,-
T3 (trénink 3 km), T5 (trénink 5 km), P (příchozí) 100,- 80,-

 

Rozdělení do podkategorií v kategoriích DH21 provedeme dle stavu soutěže „RANKING“ k datu 31.8. 2017.
Kategorie DH10N je liniová trať bez doprovodu, HDR liniová trať pro děti s doprovodem.
Kategorie T3, T5, P a HDR mají libovolný start 0 – 120.

Přihlášky: Do 28.8.2017 v systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz; neregistrovaní a cizinci na e-mail: jana.glabaznova@gmail.com  (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu).
Po termínu jsou přihlášky možné do 31.8. 2017, za dvojnásobný vklad.
Pozdější přihlášky pouze v omezeném počtu do kategorií T a P.
Úhrada: Veškeré platby na účet pořadatele č. 86-6957020267/0100, VS 1020xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2017.
Ubytování: Nouzové ubytování v tělocvičně za 80 Kč/osoba, požadavky zadávejte v IS ORIS.
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum 700 m
Centrum – start do 2000 m
Centrum – cíl 0 m
Mapy:
Sobota: Přerovec, pro kategorie DH16–DH35 v měřítku 1:15 000, ekvidistance 5 m, pro ostatní kategorie 1:10 000, stav: jaro 2017, rozměr A3
Neděle: Jankovec, 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav: jaro 2017, rozměr A4+
Autoři: Zdeněk Lenhart (hlavní kartograf), Evžen Cigoš, dle mapového klíče ISOM 2000, mapy budou vodovzdorně upraveny.
Terén: http://cp2017.obopava.cz/2017/05/teren-mapa-ocima-zdenka-lenharta-hlavniho-kartografa/
Start: Intervalový v obou závodech,
sobota 00 = 12:00 hod
neděle 00 = 10:00 hod.
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč.
Hlavní funkcionáři:
Ředitel závodů: Martin Schuster
Hlavní rozhodčí: Milan Binčík, R1
Stavba tratí:
Sobota, klasická trať: Miroslav Hadač, R1
Neděle, krátká trať: Luděk Valík, R2
Protesty: Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Milan Binčík, Čapákovo nábřeží 37, 747 05 Opava 5 – Kateřinky.
Informace: http://cp2017.obopava.cz/; e-mail: schuster.martin@swhitech.cz
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2017, Soutěžního řádu Hanácké oblasti a Prováděcích předpisů k soutěžím Hanácké oblasti pro rok 2017, SŘ MSKS OS a PP MSKS OS pro rok 2017.

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 21.06.2017